Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Sklep Odbora za strokovna vprašanja

10.11.2021

Sklep Odbora za strokovna vprašanja, glede vprašanja o problematiki razporejanja laboratorijskih delavcev na delovišča za odvzem brisov nazofarinksa na SARS-CoV-2.

Sklep SO št. 2/2021:

Po  Pravilniku o izvajanju mikrobioloških preiskav na SARS COV2 ( Uradni list RS, št. 112/21)  je za izvajanje odvzema brisov na SARS COV2 pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v javni mreži izvajalcev javne zdravstvene službe, zadolžen zdravnik in zdravstveno osebje, ki je zato  strokovno ustrezno usposobljeno. Laboratorijski tehniki in inženirji laboratorijske biomedicine so zdravstveni delavci, pri katerih v izobraževalni proces in v praktično usposabljanje niso bile  vključene teoretične in praktične osnove jemanja brisov nosu, nazofarinksa in/ali žrela. Zaradi navedenih dejstev  laboratorijsko osebje ni kompetentno za izvajanje odvzema brisov na SARS COV 2 in za razporejanje na ta delovišča ni ustrezno.

V epidemioloških razmerah pa zaradi kritičnih obremenitev vseh  zdravstvenih delavcev v nekaterih zavodih lahko obstajajo možnosti  tudi po vključitvi  laboratorijske profesionalne  skupine v izvajanje odvzema brisov, vendar mora biti  pred vključitvijo  sistemsko urejeno usposabljanje laboratorijskih delavcev za strokovno in varno jemanje brisov na SARS COV 2. 

 

.