Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Licence za specialiste medicinske biokemije

09.12.2021

 V Uradnem listu 190/3. 12. 2021 je bila objavljena Odredba o spremembi Odredbe o seznamu izvajalcev
zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco.

Odredba za specialiste medicinske biokemije ponovno zahteva licence!
S tem so bila dosežena dolgoletna prizadevanja za »povrnitev« licenc, vse od leta 2013, ko so bile z odredbo odvzete.

Povezava na objavo v Uradnem listu

.