Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Postani član

  • Izpolnite Pristopno izjavo s soglasjem in jo pošljite na naslov ZLMS, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana.
  • Tajništvo vam bo v 15 dneh po prejemu izjave poslalo račun za vpisnino (35 EUR).
  • Račun plačajte v zakonitem roku (15 dni).
  • ZLMS bo na osnovi soglasja s kadrovsko službo vašega zavoda uredila mesečno plačevanje članarine.
  • Upokojenci plačujejo enkratno letno članarino 10 EUR s položnico.
  • Po plačilu vpisnine in ureditivi plačevanja članarine boste prejeli geslo za dostop do spletnih vsebin ZLMS, ki so namenjene njenim članom.

          ČLANI – 10 EUR/mesečno

          UPOKOJENCI – brezplačno